mindre skrift / større skrift

Senior Erhverv Danmark - Værdier

se 359439853

VISION

At arbejde for at alle uanset alder har lige adgang til arbejdsmarkedet.

At alle, der ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet, kan få det, så længe den enkelte ønsker dette.

MISSION

At hjælpe flest mulige medlemmer i varig beskæftigelse, gennem udvikling og selvaktivering.

Vi vil påvirke samfundet til åbenhed og diversitet samt at bekæmpe diskrimination.

VÆRDIER

Vi mener, at alle mennesker har en værdi og et potentiale, der skal understøttes og udvikles. Vi ønsker et netværk, der respekterer andre og skaber rum for udvikling.

FORMÅL

At støtte jobsøgende medlemmer til at opnå varigt arbejde ved at opretholde levedygtige, selvstændige netværk over hele landet.

 

VISION

At arbejde for at alle uanset alder har lige adgang til arbejdsmarkedet.

At alle, der ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet, kan få det, så længe den enkelte ønsker dette.

MISSION

At hjælpe flest mulige medlemmer i varig beskæftigelse, gennem udvikling og selvaktivering.

Vi vil påvirke samfundet til åbenhed og diversitet samt at bekæmpe diskrimination.

VÆRDIER

Vi mener, at alle mennesker har en værdi og et potentiale, der skal understøttes og udvikles. Vi ønsker et netværk, der respekterer andre og skaber rum for udvikling.

 

FORMÅL

At støtte jobsøgende medlemmer til at opnå varigt arbejde ved at opretholde levedygtige, selvstændige netværk over hele landet.

 

Senior Erhverv Danmark Verdensmål

FN verdensmål kvalitetsuddannelse

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

 

FN verdensmaal ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

 

FN verdensmål anstændige jobs

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

FN verdensmål partnerskaber for handling

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

Senior Erhverv Danmark Verdensmål

FN verdensmål kvalitetsuddannelse

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

 

FN verdensmaal ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

 

FN verdensmål anstændige jobs

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

FN verdensmål partnerskaber for handling

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 


FN verdensmaal