mindre skrift / større skrift

Kort om Senior Erhverv

  • seniorers frivillige indsats og aktiviteter for beskæftigelse
  • 22 selvstændige og lokale netværk med samarbejde internt og eksternt
  • støttet med tilskud fra staten

Grundlag og formål

Senior Erhverv er landsdækkende frivilligt netværk for arbejdsliv til seniorer.

Netværkets formål er at skabe de bedste betingelser for seniorers egen jobsøgning, samt de bedste vilkår for seniorers egen indsats for at genvinde arbejdsliv.

Selvstændige lokalnetværk med samarbejde

Netværket Senior Erhverv består af 22 selvstændige lokalnetværk, organiseret som foreninger med egen generalforsamling, bestyrelse og struktur.

De 22 lokalnetværk samarbejder regionalt om erfaringsudveksling. Og landsdækkende om fælles kursusvirksomhed, målformuleringer, IT-Iøsninger og PR-arbejde.

Samarbejdet støttes af en landskoordinator udpeget af den statslige Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Og samarbejdet understøttes landsdækkende med hjælp fra udvalg med medlemmer rekrutteret fra lokalnetværkene.

Eksternt samarbejder Senior Erhverv lokalnetværkene med kommuner, a-kasser og andre deltagere i jobformidlingen.

Netværksstruktur

Lokale Senior Erhverv netværk er typisk bygget op om opgaver med henblik på

 

  • virksomhedskontakt
  • medlemsservice
  • funktioner som IT og PR
  • administration

Alle aktiviteter i lokalnetværkene beror på medlemmers frivillige indsats. Aktiv indsats i Senior Erhverv kræver ikke tilladelse af jobcenter eller a-kasse.

Et lokalnetværk vil typisk kunne modtage op til 300.000 kr. årligt i støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.