mindre skrift / større skrift

VI AFHOLDER NU IGEN MINDRE MØDER OG ARRANGEMENTER
— oftest med tilmelding, så vi er sikre på at kunne overholde retningslinierne

Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder


      Alle møder & arrangementer


• Bestyrelsen

Mandag den 19. november 2020 kl. 18:30
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved – Derefter mandag 7.12. 

• Kontor– & Medlemsgruppen

Møder: tirsdage i ulige uger – 3. november kl. 12:00
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes hver 14. dag i ulige uger

• Virksomhedsgruppen

Møder: tirsdage i lige uger – 27. oktober kl.  9:15 – 10:15
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved - Derefter normalt virksomhedsbesøg

Oprettelse af medlemsprofil – cv – introduktion til vores medlemsdatabase

Tirsdage i lige uger – 27. oktober kl. 13:15 – ca. 14:45
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• IT–kursus.

»Din vej til job med bedre IT–forståelse«

Der er undervisning onsdage fra uge 40 til og med uge 51, fra kl. 9:15 til kl. 13:00
Der er løbende optag

Vi arbejder med:

— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV 

•   »Vi vil gerne se dig!«

?. ?  kl 14:00 — 16:00  
Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning
og om hvordan, vi har det med at være blevet arbejdsløse.
Styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver holde mødet en gang om måneden
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

Arrangementer

• Vi laver mad sammen –  torsdag den 5.november kl. 17:00

på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Socialt samvær –  tirsdag den ?. ? kl. 18:30

på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Julearrangement – HVIS muligt – lørdag den 28. november 

på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

 

 Kommende kurser

•   Netværksledelse
20.— 21. oktober på Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg