mindre skrift / større skrift

Vi afholder nu møder for MAX 10 PERSONER - og MED TILMELDING
så vi er sikre på at kunne overholde retningslinierne 


(Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder)


      Alle møder & arrangementer


• Bestyrelsen

Mandag den 7. december 2020 kl. 18:30
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved – Derefter mandag 18.1. og 15.2. Generalforsamling 2.3. 

• Kontor– & Medlemsgruppen

Møder: tirsdage i ulige uger – 1. december kl. 10:00
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes hver 14. dag i ulige uger

• Virksomhedsgruppen

Møder: tirsdage i lige uger – 24. november kl.  9:15 – 10:15
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved — Derefter normalt virksomhedsbesøg

Oprettelse af medlemsprofil – cv – introduktion til vores medlemsdatabase

Tirsdage i lige uger – 24. november kl. 13:15 – ca. 14:45
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• IT–kursus.

»Din vej til job med bedre IT–forståelse«

Der er undervisning onsdage fra uge 40 til og med uge 51 (uge 44 aflyst),
fra kl. 9:15 til kl. 13:00 - Der er løbende optag

Vi arbejder med:

— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV 

•   »Vi vil gerne se dig!«

?. ?  kl 14:00 — 16:00  
Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning
og om hvordan, vi har det med at være blevet arbejdsløse.
Styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver holde mødet en gang om måneden
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

Arrangementer

• Vi laver mad sammen –  torsdag den ?.  ?  kl. 17:00

på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Socialt samvær –  tirsdag den ?. ?  kl. 18:30 

på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Julearrangement – HVIS muligt – lørdag den 28. november 

Der arbejdes med spørgsmålet

 

 Kommende kurser

•   Introkursus

10. december hos Senior Erhverv Sydsjælland i Næstved.