mindre skrift / større skrift

• Bestyrelsen

     Mandag den 12. oktober 2020 kl. 18.30
     på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved
     
     Derefter (mandage i lige uger): 19.11, 7.12.

 
     VI AFHOLDER NU IGEN MINDRE MØDER OG ARRANGEMENTER
     - oftest med tilmelding, så vi er sikre på at kunne overholde retningslinierne


     Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder
 

• Kontor– & Medlemsgruppen
Møder: tirsdag 6. oktober kl. 12—14
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes hver 14. dag i ulige uger.

 

IT–kursus.
»Din vej til job med bedre IT–forståelse«
Der er undervisning onsdage fra uge 40 til og med uge 51, fra kl. 9:15 til kl. 13:00
Der er løbende optag

Vi arbejder med:

— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV

 

• Virksomhedsgruppen

Møder: tirsdage i lige uger kl.  9.15—10.15
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

  Derefter normalt virksomhedsbesøg

 

Oprettelse af medlemsprofil — cv —

og introduktion til vores medlemsdatabase

Tirsdage i lige uger kl. 13.15 — ca. 14.45
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

 

• IT–gruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

 

Arrangementer

•   »Vi vil gerne se dig!«

Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning og om hvordan, vi har det med at være blevet arbejdsløse. Styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver holde mødet en gang om måneden.

 

•   Åbent Hus

Holdes normalt to gange årligt i uge 17 og uge 41
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

   

•   Julearrangement — HVIS det er muligt 

28. november 
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

 

 Kommende kurser

•   Netærksledelse
20.—21. oktober på Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg