mindre skrift / større skrift

 alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder

• Bestyrelsen

     Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.30
     på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Generalforsamling

     Mandag den 2. marts 2020 kl. 19
     på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved
         
      

• Kontor & Medlemsgruppen

Møder: onsdage i ulige uger kl. 12 - 14
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.

• IT - gruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

• Virksomhedsgruppen

Møder: tirsdage i lige uger kl. 9.15 -10.15
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

Derefter normalt virksomhedsbesøg

 

Oprettelse af medlemsprofil - cv - 

og introduktion til vores medlemsdatabase 

Tirsdage i lige uger kl. 13.15 - ca. 14.45
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

 

Arrangementer

 

 FVU Dansk - Din vej til job med bedre dansk

Et samarbejde med AOF ØST. Der undervises individuelt og i grupper

Foråret 2019: Hver onsdag fra 9. januar og frem til og med 29. maj  kl 9 - 13 
Det er et kontinuerligt forløb - skriv eller ring for tilmelding
foregår på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved
Efteråret 2019: Vi arbejder på at få oprettet et hold igen

 

 Kommende kurser

 

• Intro

4. februar
SE-Sydsjælland, Militærsvinget 13, 4700 Næstved

• Virksomhedsservice

18.- 19. februar
Svendborg Vandrerhjem

• Medlemsservice

24.- 25. marts
Svendborg Vandrerhjem

• Virksomhedsstruktur

16. april
SE-Sydsjælland, Militærsvinget 13, 4700 Næstved

• Netværksledelse

12.- 13. maj
Svendborg Vandrerhjem

• Virksomhedsservice

9.- 10. juni
Svendborg Vandrerhjem

• SE-portalen (Joomla)

23. juni
SE-Sydsjælland, Militærsvinget 13, 4700 Næstved

• Virksomhedsservice

15.- 16. september
Svendborg Vandrerhjem

• Netværksledelse

20.- 21. oktober
Svendborg Vandrerhjem

• Virksomhedsservice

10.- 11. november
Svendborg Vandrerhjem