mindre skrift / større skrift

Find medarbejder lokalt

For at udvælge potentielle kandidater i forhold til jobbet, skal du træffe nogle valg:

       du bør starte med, at vælge hvor arbejdspladsen ligger (vælg arbejdssted dvs. kommune i den øverste valg-boks).

       dernæst bør du vælge, om den medarbejder du søger, skal være på fuld tid eller deltid, samt om jobbet er tidsbegrænset
(vælger du ikke noget, får du vist kandidater inden for alle typer).

       endelig vælger du en overordnet job-kategori (blandt de 10 oplistede kategorier).

Systemet viser nu en liste over kandidater, som svarer til det ønskede.

Når oversigten med billeder og mini-profil er fremme, kan du klikke på billede eller tekst, hvorefter kandidatens fulde CV vises.

Nederst er der så mulighed for at:

       udskrive kandidatens CV (under ”PersonID” er anført postnr. og bynavn, hvor kandidaten er opført).

       kontakte kandidaten (dvs. få sendt en mail til kandidaten, med kopi til dennes kontor).

Kontakt eventuelt Senior Erhverv Nordjyllands kontor, for at få hjælp til at udvælge kandidater, kontakte fundne kandidater, eller andet. Klik her.

 

CV katalog søg medarbejder