mindre skrift / større skrift

 

Vision
Vi ønsker et arbejdsmarked, der er åbent overfor de forskellige kompetencer og kvalifikationer, der udspringer af den enkelte 50+ medarbejders erfaring, alder og ønsker for fremtiden.
Vi arbejder for at arbejdsgivere ser på det enkelte menneskes kvalifikationer og kompetencer fremfor cpr-nummeret.

Mission
Vi arbejder for at fremme beskæftigelsen for jobsøgende 50+ gennem synliggørelse af vores kompetencer, formidling af jobåbnende kontakt til virksomheder og opkvalificerende aktiviteter for medlemmer.

Dette bl.a. gennem vores tilbud til virksomhederne om omkostningsfri søgning i vores CV Database

For aktive seniorer 50+ bliv medlem

Ressourcer
Senior Erhverv Hovedstaden drives af medlemmernes frivillige indsats i et mangfoldigt netværk af faste og ad-hoc aktivitetsgrupper. Vi bruger hinandens kvalifikationer og kompetencer.