Bestyrelsen

mindre skrift / større skrift

Bestyrelsen – pr. 6. marts 2020:

Bestyrelse 2019a

Formand: Ole Bach Nielsen 
Næstformand: Ulf Grønborg Steffensen
Kasserer: Lone B. Schrøder
Knud Erik Madsen
Svend Stenkilde
Birgitte Augustinus Elvang
Henrik Vedel

Suppleanter:

Lone Halberg
Linda Kragelund
Henrik Agersted

Bestyrelsens opgaver:

  •  Ledelse og koordination
  •  Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, herunder ansøgninger til STAR
  •  Økonomi – budget og andre ansøgninger
  •  Kontakt til andre SE afdelinger
  •  Kontakt til Landskoordinator