mindre skrift / større skrift

Økonomi

Senior Erhverv modtager økonomisk støtte fra staten gennem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Heraf får Senior Erhverv Aarhus ca. 220.000 kr. årligt til jobformidling og drift af kontor. Støtten suppleres med medlemskontingent på 300 kr. om året. Betingelse for statsstøtte til et Senior Erhverv netværk er frivillig indsats fra jobsøgende medlemmer af værdi svarende til mindst det udbetalte støttebeløb pr. forening.
Hvert lokalt Senior Erhverv netværk skal over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dokumentere medlemstal bestående af ledigregistrerede  50+ og andre seniorer, som tilkendegiver at være jobsøgende. Medlemskab uden formelle krav til jobsøgning er muligt.

 

  • canlı bahis casino siteleri deneme bonusu hepsibahis giriş