Senior Erhverv for jobsøgende 50+

 

Meningsfuld indsats for job og arbejdsliv

 

(læs mere)

 

"Bliv medlem" (= link, klik button til ....)

Medarbejdere over 50 tilfører firmaer mange kompetencer.

Senior Erhverv er jobsøgende over 50 år, der aktivt kan og vil netværke for et arbejdsliv.

Formålet er at skaffe seniorer job eller opgaver på arbejdsmarkedet og at skaffe virksomheder kompetent arbejdskraft med erfaringer.

Læs mere …
Senior Erhverv skaffer jobs til kompetente og kvalificerede over 50.

Målsætningen er at skaffe job til så mange medlemmer som muligt og at tilføre erhvervslivet manglende arbejdskraftreserver.

Læs mere …

 

STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er øverste myndighed for selvaktiveringsnetværket Senior Erhverv i Danmark.

Læs mere …

For Virksomheder

De jobsøgende vil tilbage på arbejdsmarkedet og forventer bedre jobmuligheder via medlemsskab af én af de 24 selvstændige Senior Erhverv foreninger.

Mere end 650 medlemmer fik i 2013 nyt job, og det svarer til en succesrate på 40 %. Rekruttering af medarbejdere via Senior Erhverv er gratis.

For Jobsøgende

Senior Erhverv er netværket for jobsøgende over 50 år. Foreningen er en del af et landsdækkende netværk, som synliggør medlemmernes kompetencer over for virksomhederne. Senior Erhvervs formål er at formidle job til medlemmerne. Vores medlemmer arbejder frivilligt sammen om jobsøgning og jobskabelse og yder en ekstraordinær indsats for at få job.

Du kan som virksomhed eller jobsøgende komme i kontakt med hver enkelt forening. Klik på kortet og find kontaktoplysninger. Vi ser frem til at komme i kontakt med dig.

Medlemmerne har en afklaret holdning til fortsat at være aktive opgaveløsere til gavn for sig selv, for virksomheder og for samfundet.