Faste møder

Medlemsservice afholder faste møder hver mandag fra 9:00.
Efter mødet kan interesserede høre om Senior Erhverv LG Fyn.

Virksomhedsservice mødes hver tirsdag fra kl. 9:30 til opgaverne er løst.
Her kan nye medlemmer møde op, hvis det passer bedre.

Mød op, vær aktiv og hjælp dig selv med at komme tilbage i job.

Må vi præsentere bestyrelsen i Senior Erhverv - LG Fyn

Formand:                                        Einar Andersen
Næstformand:                                Gert Munksgaard  
Kasserer:                                        Gitte Pedersen
Best. medlem                                 Gert Grønkjær
Best. medlem                                 Britt Christiansen
Best. medlem                                 Jesper C. Hansen
Best. medlem                                 Ninna B. Sørensen

  
Koordinator PR-markedsføring      Gert Grønkjær 

I november 2017 blev alle formænd fra de lokale senior netværk inviteret til møde i Beskæftigelsesministeriet af Troels Lund Poulsen.
Mødet kom i stand på initiativ af Henrik Agersted, Senior Erhverv Hovedstaden og Poul Jensen, Senior Erhverv Horsens-Vejle.

Svar til Seniorerhverv som opfølgning på møde d. 8. nov 2017

 Her er så resultatet:
Brev til borgmestrene og jobcentrene

Klik her for at læse LG Fyn´s vedtægter...