Tilbud til medlemmer

Som jobsøgende senior har vi i Senior Erhverv Midtjylland en række tilbud til dig!

 1. Vi kan gennemgå dit CV og din måde at søge job på
 2. Vi kan hjælpe dig i gang med at søge jobs på internettet
 3. Vi kan guide dig om gode steder at søge job
 4. Vi kan hjælpe dig i gang og motivere dig til at søge job
 5. Vi kan tilbyde dig et fællesskab af ligestillede ledige, som hjælper hinanden i gang
 6. Vi kan printe og kopiere
 7. Vi kan guide dig til visitkort og materiale, der skal hjælpe dig i arbejde

t05Mørk tekst med stil
Arbejdet med at finde ledige stillinger baserer sig på selvaktivering. Du medvirker selv til, at vi når det resultat, at du kommer i job. Brug Senior Erhverv Midtjylland så meget som muligt! Et netværk kan ikke få succes uden de enkelte medlemmers initiativ og engagement, så vær forberedt på, at vi ud over at byde dig velkommen, også forventer at du aktivt bruger den erfaring, som du har fået gennem dit arbejdsliv til vores fælles bedste.

Tilmelding til bowling

* skal oplyses
 

 

SEM-dokumenter

 

SEM-dokumenter

Senior Erhverv Midtjylland er et selvstændigt netværk med eget CVR-nummer. Derfor har vi ikke blot en interesse i åbenhed, men også en forpligtelse til at lægge relevante dokumenter frem.

 

Regler og vedtægter

 

Referater og beslutningsprotokoller

Bestyrelsen afholder ca. 11 ordinære møder om året. Et bestyrelsesår begynder i forbindelse med afholdelse af konstituerende møde i april.

 

w03

 

Medlem

Arbejdet med at finde ledige stillinger baserer sig på selvaktivering. Du medvirker selv til, at vi når det resultat, at du kommer i job. Brug Senior Erhverv Midtjylland så meget som muligt!

Et netværk kan ikke få succes uden de enkelte medlemmers initiativ og engagement, så vær forberedt på, at vi ud over at byde dig velkommen, også forventer at du aktivt bruger den erfaring, som du har fået gennem dit arbejdsliv til vores fælles bedste.

Medlemsstatus

Giv besked til kontoret ved ændring af din medlemsstatus, f.eks. hvis du får arbejde, holder ferie, på kursus m.v.

Kontingent

Et års kontingent koster 200 kr.

Den faste årlige kontingindkrævning vil foregå fra jaunar måned og skal være så vidt muligt tilendebragt inden årets ordinære generalforsamling ultimo marts.

Første indbetaling vil dog altid ske i forbindelse med indmeldelsen!

Indbetaling kan ske på kontonr: 7620 - 4013361

Møder og aktiviteter

Møder og aktiviteter starter kl. 09.00 eller efter aftale.

ALLE arrangementer afholdes på foreningens adresse, hvis ikke andet er nævnt.

Afbud til møder

Giv også besked i tilfælde af fravær fra møder.

Faste aktiviteter

Modtagelse af nye medlemmer efter aftale

Tirsdag:  Stort medlemsmøde

Onsdag:  Kontoret er åben.

Torsdag:  Virksomhedsbesøg efter aftale

Alle dagene er der frisk kaffe på kanden!

Registrering af timeforbrug

Husk timesedler og kontakt med kontoret.

Hjælp til CV og ansøgninger

Hvis du har brug for, at en anden person skal gennemgå din ansøgning eller lign. er vi klar til at hjælpe dig.

Print og scan

Har du brug for at få printet, scannet eller kopieret, hjælper vi gerne. Vi har udstyret.

Husk, du er medlem af et netværk - BRUG DET!

Virksomhedsbesøg

Gennem direkte kontakt og aftale skaber vi bedre resultater

Medlemstilbud

- mange seniorers ansættelse sker gennem netværk.

Vil du forbedre dine muligheder for at få et job, samt udvide dit personlige kontaktnet i et aktivt samarbejde med andre medlemmer så:

Bliv medlem af Senior Erhverv Midtjylland.

Medlemskabet giver dig mulighed for at:

 • Møde andre i samme situation.
 • Indgå i fællesskabet omkring jobsøgningsaktiviteter såsom kursusvirksomhed i huset og eksternt.
 • Blive medlem af en eller flere arbejdsgrupper og dér gøre en indsats.
 • Få hjælp og vejledning til, hvordan grundmaterialet til dataliste og ansøgning udformes og bearbejdes.
 • Objektiv vurdering af allerede udarbejdede grund-data, for eksempel nyligt skrevne ansøgninger med bilag.
 • Blive optaget i vores CV-katalog, hvor du under dit medlemsnummer kan præsentere dit CV for arbejdsgivere i Midt- og Vestjylland.
 • Husk, at netværk øger dine muligheder.

Du kan udfylde en tilmeldingsformular ved at bruge "Bliv medlem" linket. Når alle oplysninger er afgivet, får du automatisk et login og password, så du straks kan arbejde med dit CV online.

Bemærk Dit CV vil først blive synligt, når din indmeldelse og det årlige medlemskontingent på 200,00 kr. er registreret.
Beløbet kan indbetales på vores bankkonto: 7620 - 4013361

Klik her for at udfylde indmeldelsesformularen.

Hvis du har problemer med indmeldelsen, bedes du kontakte os på 97 12 50 35.