Mødekalender

 

Første onsdag i måneden efter medlemsmøde
Bestyrelsesmøde

____________________________________________________________________________

Hver onsdag  - kl. 09.00 - 12.00
Medlemsmøde
i mødelokalet

____________________________________________________________________________

Hver mandag - kl. 09.00 - 12.00
Møde i Virksomhedsservice-gruppen
i mødelokalet

____________________________________________________________________________

Kontakt os telefonisk, pr. e-mail eller personligt

Kontortid: mandag - fredag fra kl. 9.00 til 12.00

SESV-org5           

 Medlemmets indsats og aktiviteter
 
Vil du være medlem?
Er du jobsøgende og fyldt 50 år?

 

Så er medlemskab af et Seniornetværk en relevant mulighed..

Senior Erhverv Svendborg arbejder aktivt på at gøre foreningens medlemmer synlige gennem virksomhedsbesøg, brochurer, via medierne og på vor hjemmeside.

Vort mål er: "Flere ErhvervsSeniorer i arbejde", og vi fokuserer på egen indsats i jobsøgningen og i arbejdet med at skaffe jobs.

 

Bueskytte

 

Efter indmeldelse vil et kortfattet Mini-CV - i anonym form - blive oprettet på hjemmesiden.

Arbejdsgivere har direkte adgang til disse data i søgningen efter relevante kandidater.

Et medlemskab i Senior Erhverv Svendborg
koster kun kr. 100,00 årligt


Vi forventer noget af dig!


Senior Erhverv Svendborg er helt afhængig af medlemmernes indsats. Vi har ingen ansatte til at udføre de opgaver, der skal løses, bl.a. det opsøgende arbejde, der er så nødvendigt for at få flest mulige medlemmer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi har mange opgaver, der skal løses. Opgaverne er lagt ud i arbejdsgrupper, og du vælger selv den/de arbejdsgrupper, der matcher dine ønsker og erfaringer, så din frivillige indsats gør størst mulig nytte.

I arbejdsgrupperne får du også mulighed for erfaringsudveksling med kollegerne i netværket.

 

Jobsøgning


I netværket profilerer vi medlemmernes ressourcer og kompetencer overfor det sydfynske erhvervsliv, samt institutioner og organisationer.
Vi arbejder helt konkret med at få medlemmernes kompetencer synliggjort og markedsført overfor potentielle arbejdsgivere.

Andet .. se her

 Gruppernes aktiviteter

 

Informationssiderne skrives og redigeres på skift af de medlemmer, der har lyst og evne for det journalistiske, grafiske og redaktionelle arbejde.

Indholdet varierer naturligvis med nyhedsstoffet og de aktuelle begivenheder, men primært vil det handle om arbejdsgruppernes aktiviteter og resultater.

Som medlem er du også velkommen til at komme med et relevant indlæg om dette eller hint eller fortælle om dine relationer til arbejdslivet eller mangel på samme.

 

Administrationsgruppens aktiviteter

Administrationsgruppen mødes efter behov.

Gruppen vedligeholder div. adm. opgaver, f.eks. indberegninger til Star, vedligeholdelse af medlemsdatabase etc.

Der skrives ikke referat.

 

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen afholder møde en gang om måneden, p.t. første onsdag i måneden fra kl. 12.00 til 13.00.

Der afholdes Generalforsamling en gang om året efter flg. forskrift.   

Dagsorden iflg. vedtægterne. Velkomst ved formanden.

  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Nye vedtægter for Svendborg Senior Erhverv. Vedtægterne er til gennemsyn på kontoret
  5. Behandling af indkomne forslag -må være formanden i hænde 7 dg. før generalforsamlingen
  6. Bestyrelsens økonomiske budget og resultatmål for det kommende år.
  7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (hele best. er på valg hvert år, - genvalg kan finde sted.)
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Der skrives referat efter hvert møde.

Alle grupper

Første onsdag i måneden afholdes møde kl. 9.00 - 10.00.

Koordineringsmøde for alle grupper i kontorlokalet.

Medlemsservice  -gruppens aktiviteter

Medlemsservice afholder møde hver onsdag kl. 9.00 -12.00.

 Mødet er åbent for alle medlemmer. Mødet bruges til at planlægge og fordele gruppens opgaver. Medlemsservice har ansvaret for at tage godt imod nye medlemmer og at de bliver introduceret for gruppen.

Medlemsservice har ansvaret for, at nye medlemmer får en mundtlig information om, hvad Senior Erhverv står for og hvilke muligheder der er, suppleret med velkomstmappen. Medlemsservice har ansvar for at afholde medlemsarrangementer. Der er en fast dagsorden for møderne og der tages referat af møderne.

På møderne er der rig mulighed for at udveksle idéer og erfaringer med ligestillede, samt støtte hinanden i en aktiv indsats for at skaffe et nyt job. Du er velkommen til at komme til det ugentlige møde. Medlemsservicegruppen er et godt sted at starte for nye medlemmer.

Der skrives referat efter hvert møde. 


Introduktionsmøde
Møde mednye medlemmer afholdes hver onsdag fra 09.30 - til efter behov.
 
Virksomhedsservice - gruppens aktiviteter

Virksomhedsservice afholder møde hver mandag fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Mødet er for de medlemmer, der er tilknyttet gruppen. Mødet bruges til at planlægge of fordele gruppens opgaver. Virksomhedsservice har ansvar for at opbygge relationer til erhvervslivet via markedsføring og PR.

Virksomhedsservice planlægger og gennemfører virksomhedsbesøg for at orientere om mulighederne for at rekruttere arbejdskraft via Senior Erhverv. Virksomhedsservice skal sikre optimal service overfor virksomheder, der henvender sig om manglende arbejdskraft.

Der er en fast dagsorden for mødet, og der tages referat af møderne. Nye medlemmer introduceres for gruppen. På mødet gennemgås henvendelser til Virksomhedsservice og der drøftes hvilke opgaver, der skal igangsættes. På møderne er der rig mulighed for at udveksle ideer og erfaring med ligestillede, samt støtte hinanden i en aktiv indsats for at skaffe et nyt job.

Der skrives referat efter hvert møde.