Til brug for redigering og forståelse af Senior Erhverv DK's nye hjemmesside med Joomla er der efterfølgende en artikel med forklaring om diverse begreber.


 

Joomla

Joomla er et CMS - Content Management System (eller indholdsstyringssystem). Ideen er at kunne styre en hjemmeside med udseende, indhold og funktion uden at være nødsaget til at anvende tung og besværlig programmering.

Joomla kan betragtes som et basissystem, der indeholder alle de grundlæggende ting, som skal til for at lave en solid og sikker hjemmeside.

Det er et gratis system, bygget af masser af frivillige programmører og systemfolk fra hele verden. Til stadighed testet og udviklet af et meget stort antal personer

I det øjeblik man stiller større krav til design/grafik, faciliteter og muligheder og alt dette på en smart, brugervenlig måde, så får man behov for udvidelser til basissystemet. Disse udvidelser kaldes Components, Modules, Plugins og endelig Templates. Udvidelserne er bygget til at passe sammen med Joomla – rigtig mange er gratis, men der er også mange kommercielle udvidelser.

De tre første har med udvidet funktionalitet at gøre og er nævnt efter størrelse med Components som de største og mest komplekse udvidelser og Plugins som de mindste og simpleste.

Templates har at gøre med form, stil, design og udseende af hjemmesiden. De danner de designmæssige rammer, som Menus, Content, Components og Extensions skal udfolde sig indenfor.

 

Skorstensgaard 450x365px

Front end

Front end er alt det man umiddelbart kan se på en hjemmeside, uden at man er logget ind som administrator. Intranet, som også kræver at man logger sig ind, er bare en skjult del af front end, forbeholdt udvalgte brugere!

Back end

Back end er administrationsdelen af en Joomla hjemmeside. For at kunne se den, skal man være logget ind som administrator. Det er herinde, man opbygger og vedligeholder hjemmesiden, opdaterer systemet og tager backup.


Users eller Brugere er dem, der har adgang til at logge sig ind på systemet. De har et Username/Brugernavn og et Password/kodeord og er samlet i Groups/Grupper alt efter deres rettigheder.

Som almindelig gæst/besøgende kan man kun se de offentligt tilgængelige sider, og man har oftest kun mulighed for at læse og hente sidernes indhold.

Som User/Bruger kan man tildeles adgang til skjulte sider, og man kan tildeles flere rettigheder så som adgang til upload af filer og skrivning i kalender eller eventuelt rettigheder som administrator.

Menus/Menuer

Menus/Menuer er klikbare overskrifter, som linker til nye sider, hvorved nyt indhold bringes frem.

Hvad slags emne, der bringes frem, bestemmes i menuens opsætning (Menu Item Type). Det kan f.eks. være en enkelt artikel, en ekstern hjemmeside eller et kort.

En menu kan tildeles undermenuer, som igen kan tildeles undermenuer osv.

Content/Indhold

Content/Indhold er det man konkret ser og læser på siderne. Det kan være tekst i en artikel eller medieindhold som et billede mv.

Article/Artikel

En Article/Artikel anvendes oftest via et kald i en menu. Indholdet i en Artikel skrives i en teksteditor (her JCE Editor, der fungerer lidt som Word, som alle kender). Indholdet kan være ren tekst, kommandoinstruktioner som aktiverer extensions/udvidelser, links til andre både interne og eksterne sider eller det kan være grafik som billeder og skemaer. Ofte er det forskellige blandinger.

Category/Kategori

Artikler tildeles en Category/Kategori, som kan opfattes som en gruppeinddeling efter indholdets målgruppe. Dette gør det bl.a. lettere at sortere og dermed genfinde den artikel, man søger.


Media/Medier er de filer, man kan hente ind og vise på en side.
Det kan være billeder, videoer, skemaer eller dokumenter som f.eks. pdf-filer og Word-filer.

Medier bruges ofte via en artikel, som f.eks. billeder sat ind i en tekst.

Components/Komponenter

Components/Komponenter er som tidligere nævnt de største typer af udvidelser til Joomla, så store at de har fået deres eget menupunkt i back end, og ikke er nævnt under Extensions sammen med Modules og Plugins. Når man har startet en komponent (typisk gennem et kald i en menu) overtager denne fra første side hele styringen, og de følgende undersider styres udelukkende via komponenten. Først når man forlader komponentens sider afbrydes dens kontrol. Et eksempel på en komponent er JCE Editor.

Extensions/Udvidelser

Extensions/Udvidelser dækker over resten af Joomla- udvidelserne. (Modules og Plugins startes ofte via en artikel gennem en kommandokode skrevet i editoren).

Modules/Moduler

Modules/Moduler er de næststørste udvidelser. De kan håndtere funktioner som konstruktion af formularer, håndtering af kortvisninger.

Plugins/Programudvidelser

Plugins/Programudvidelser er små udvidelser, som tager sig af mindre, specifikke og afgrænsede opgaver. Komponenter og moduler har ofte medfølgende plugins, som kan udføre afgrænsede delfunktioner af det som moderudvidelsen kan udføre.

Templates/Skabeloner

Templates/Skabeloner tager sig som før nævnt af stil design og form af hjemmesiden (skabelonen ”Purity_iii” er brugt her). Her kan ændres gennemgående stilart og farver, som vil slå igennem på samme måde over alt på hjemmesiden. Herved sikres konsekvens, kontinuitet og homogenitet, da alle sider fra første til sidste er underkastet samme styring af designet.

Om Sandkassen

Sandkassen er et sted, hvor ting kan afprøves uden, at det kan ses ude fra.

Læs mere …