Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites.

En cookie er en fil, som lægges på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, din adresse, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. Det er vi - og alle andre - forpligtede til.

Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Kort om Senior Erhverv

 • seniorers frivillige indsats og aktiviteter for beskæftigelse
 • 22 selvstændige og lokale netværk med samarbejde internt og eksternt
 • støttet med tilskud fra staten

Grundlag og formål

Senior Erhverv er landsdækkende frivilligt netværk for arbejdsliv til seniorer.

Netværkets formål er at skabe de bedste betingelser for seniorers egen jobsøgning, samt de bedste vilkår for seniorers egen indsats for at genvinde arbejdsliv.

Selvstændige lokalnetværk med samarbejde

Netværket Senior Erhverv består af 22 selvstændige lokalnetværk, organiseret som foreninger med egen generalforsamling, bestyrelse og struktur.

De 22 lokalnetværk samarbejder regionalt om erfaringsudveksling. Og landsdækkende om fælles kursusvirksomhed, målformuleringer, IT-Iøsninger og PR-arbejde.

Samarbejdet støttes af en landskoordinator udpeget af den statslige Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Og samarbejdet understøttes landsdækkende med hjælp fra udvalg med medlemmer rekrutteret fra lokalnetværkene.

Eksternt samarbejder Senior Erhverv lokalnetværkene med kommuner, a-kasser og andre deltagere i jobformidlingen.

Netværksstruktur

Lokale Senior Erhverv netværk er typisk bygget op om opgaver med henblik på

 

 • virksomhedskontakt
 • medlemsservice
 • funktioner som IT og PR
 • administration

Alle aktiviteter i lokalnetværkene beror på medlemmers frivillige indsats. Aktiv indsats i Senior Erhverv kræver ikke tilladelse af jobcenter eller a-kasse.

Et lokalnetværk vil typisk kunne modtage op til 300.000 kr. årligt i støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.Målgruppe for medlemskab

Ideen til Senior Erhverv opstår 1995 i Svendborg. Som forum, hvor ledige seniorer udvikler erfaring og viden for at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. I 1996 belønnes initiativet med tilskud fra en virksomhedspulje under Socialministeriet. Ideen og initiativet breder sig som en bevægelse, og Senior Erhverv bliver landsdækkende. Formidling af statsstøtte overtages af styrelser med skiftende betegnelser; nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet.

l de første år er statsstøtte givet med henblik på at samle ledige seniorer omfattet af beskæftigelseslovgivningen til fælles indsats for varigt ustøttet fuldtidsbeskæftigelse. Dette formål er stadigvæk en grundlæggende del af fællesindsatsen for netværket Senior Erhverv.

I 2008 stiller den daværende Arbejdsmarkedsstyrelse som betingelse for fortsat tilskud, at Senior Erhverv deltager i bestræbelser for at forlænge seniorers arbejdsliv, dvs. øge den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder.

Senior Erhverv bevarer tilskud fra staten gennem en landsdækkende kampagne i 2008-09 med fællesaktiviteter og lokale events. Under regnestykket efterløn/tidlig pensionering/pension + arbejde = livskvalitet. Bl.a. præsenteret landet rundt ved hjælp af en original London dobbeltdækkerbus.

Derfor henvender Senior Erhverv sig til

 • ledige over 50 år, som søger varig fuldtidsbeskæftigelse
 • ledige over 50 år, som søger opgaver
 • efterlønnere og pensionister, som søger andre opgaver og/eller fuldtidsjob

Tilskud og vilkår

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrer fordeling af midler fra den såkaldte SATS-pulje til Senior Erhvervs fællesaktiviteter og de enkelte lokalnetværk. Styrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler og betingelser for tildeling af SATS-puljemidler.

Midler til fællesaktiviteter dækker samarbejdsaktiviteter, fælles PR-materialer og publikationer, landsdækkende kurser for medlemmer af lokalnetværkene.

Fælles kursusvirksomhed omfatter medlemsintroduktion og emner som virksomhedskontakt og netværksaktivitet.

Betingelse for statsstøtte til et Senior Erhverv lokalnetværk er dokumentation af frivillig indsats fra jobsøgende medlemmer af værdi, svarende til mindst det udbetalte støttebeløb på normalt op til 300.000 kr. pr. netværksforening.

Hvert lokalnetværk skal over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dokumentere medlemstal bestående af ledige 50+ i henhold til beskæftigelseslovgivningen og af medlemmer, som tilkendegiver at være jobsøgende. Medlemskab uden formelle krav til jobsøgning er muligt.

Alle aktive medlemmer af Senior Erhverv kan i jobsøgning dokumentere produktivt liv under ledighed.

Arbejdsløshed er kaldt verdens hårdeste job. Det kræver gode kolleger og godt arbejdsmiljø.

Brug Senior Erhverv som dit sted for aktiviteter med målrettet jobsøgning. Med fællesskab og meningsfuld indsats for beskæftigelsen.

Som frivillig aktør for seniorers beskæftigelse bygger Senior Erhverv på medlemmers gensidige motivering. Gennem egen indsats og deltagelse i aktivt netværk.

Find motivation for endnu en kvalificeret og unik ansøgning. Gennem information og værktøjer til rådighed i Senior Erhverv.

 • Vær med til at skabe en netværkskultur præget af gå-på-mod.
 • Vær med til at opsøge virksomheder med arbejdskraftbehov.
 • Vær med til at udvikle redskaber til effektiv jobformidling

Bliv aktivt medlem - send en mail ved hjælp af "Medlemshenvendelse" i boksen til højre.

Lad virksomheder søge efter dig og dine kvalifikationer. Gennem CV-katalog til virksomheders søgning efter arbejdskraft.

Virksomhedsdatabaser og informationer om virksomheder er til rådighed for målrettet jobsøgning i hver af Senior Erhvervs 22 lokale netværksforeninger.

Myter og misforståelser om seniorer som arbejdskraft aflives af Senior Erhverv. Gennem skriftlige publikationer, digitale medier, presse, tidligere medlemmer i job og debat.

Bistand til meningsfuld jobsøgning med fokus på, hvor man skal søge, og hvordan man skal søge.

 • Vær godt rustet til at rette jobsøgning til arbejdsgivere med behov for arbejdskraft. Gennem redskaber, du finder i Senior Erhverv
 • Vær i din ansøgning fokuseret på virksomheden frem for dig selv. Gennem informationer, du finder i Senior Erhverv
 • Vær bevidst om at undgå at bekræfte myter og misforståelser om seniorer i jobsøgning. Gennem dokumentationer af seniorer som stabil og værdifuld arbejdskraft i Senior Erhverv

Bliv aktivt medlem - send en mail ved hjælp af "Medlemshenvendelse" i boksen til højre.

Virksomheders behov for arbejdskraft er grundlag for effektiv beskæftigelsesindsats. Gennem andre veje til nyt arbejdsliv end formelt opslåede jobs.

Virksomhedskontakt gennem Senior Erhverv afdækker ledige jobs, mulige jobs og oversete behov for arbejdskraft.

Gennem virksomhedsbesøg informerer Senior Erhverv om seniores kompetencer, arbejdsmarkedet kan drage fordel af.

Hver af de 22 Senior Erhverv netværksforeninger arbejder for gode relationer til virksomheder og andre arbejdsgivere i lokalområdet.

 • vær med til at kontakte virksomheder
 • Vær med til at servicere virksomheder med nem, hurtig og gratis jobkontaktfomidling
 • Vær med til at matche behov for arbejdskraft med seniorers kvalifikationer

Bliv aktivt medlem - send en mail ved hjælp af "Medlemshenvendelse" i boksen til højre.