Velkommen til et netværk der nytter og rykker
Netværket for +50`ere er stiftet af kreative
og dynamiske mennesker fra forskellige brancher,
der stadig vil gøre en forskel på arbejdsmarkedet.
Vort vigtigste mål er at skaffe hinanden
ordinære job på arbejdsmarkedet.
De væsentligste elementer i vores strategi er:
- at skabe kontakt til arbejdsgivere
- at markedsføre erfarne, kompetente og fleksible +50'ere
- at være bindeled mellem medlemmer og virksomheder.

Vi har en helt afklaret holdning til fortsat
at være aktive medspillere på arbejdsmarkedet
og til fortsat at bruge energien på at løse arbejdsopgaver
i et nyt job. Læs mere her.

For arbejdsgivere:
Du kan søge medarbejdere i vores CV-katalog
eller send et stillingsopslag til
Senior Erhverv Århus holder åbent hus tirsdag den 9. september i FTF-A's lokaler i Vestergade 48H, Århus C - fra kl. 10-15.
Kontakt os
Kontortid: Mandag - torsdag fra kl. 10 - 15, fredag kl. 10 - 12
Dalgas Avenue 35, st., 8000 Århus C, tlf.: 86 14 23 50, info@se<font<; a=""> face="Arial,sans-serif">aa.dk
Presse: Kontakt venligst bestyrelsen
Kontakt Webmaster :

Netværksmøder hver torsdag

Omdrejningspunktet i Senior Erhverv Aarhus er netværksmøderne, som afvikles hver torsdag kl. 10-12.

Her mødes vi med kaffe og brød i lokalerne på Dalgas Avenue 35. Skiftende oplægsholdere kommer med tips til bl.a. udformning af ansøgninger, CV'er m.m. På møderne orienteres også om aktiviteter og nyt fra netværkets arbejdsgrupper.

I aktivitetskalenderen kan du læse om torsdagsprogrammet en uge eller to frem.

Deltagelse kræver ingen tilmelding og er naturligvis frivillig, men du hjælper både dig selv og andre i netværket ved at kigge forbi.

Seniornetværket er funderet på frivillighed og fællesskab. Afgørende for vores succes er, at vi mødes, deler erfaringer og giver hinanden redskaber til at komme videre. Vi deler også erfaringer som nybagte eller erfarne ledige og sætter ord på de mange udfordringer, man kan stå med en uvant situation uden job. Nogle udfordringer er nemmere at dele med andre i samme situation, også selv om man ikke kender hinanden i forvejen.

Vigtigst af alt: Møderne gør os stærkere, udvider netværket og ruster os til en nemmere vej tilbage til arbejdsmarkedet.


 For medlemmer

Vil du gerne findes af en arbejdsgiver

De seneste år er 40-50% af Senior Erhvervs aktive medlemmer kommet i arbejde. Der er derfor god grund til at deltage i vores netværk.

Deltag i netværkets aktiviteter, så du kan bruge Senior Erhvervs faciliteter og komme i kontakt med arbejdsgiverne.

  • Læg dit CV ind i databasen
  • Log-in
  • Få hjælp til dit CV eller din ansøgning
  • Deltag i netværksmøderne og få inspiration til jobsøgning
  • Nyhedsbrev til medlemmer om aktuelle jobmuligheder og artikler

 

Netværksmøderne

Netværksmøderne er stedet, hvor foreningens medlemmer mødes og diskuterer foreningens aktiviteter og diskuterer jobsøgning.
Her får det enkelte medlem mulighed for at trække på de øvrige medlemmers erfaring med jobsøgning og CV’ets udformning.
Derudover har vi indlæg fra interne og eksterne gæster, der kommer med oplæg til, hvordan vi kan forbedre vores jobmuligheder.
Ved at deltage i Senior Erhvervs gruppearbejde forbedrer du dine jobmuligheder væsentligt.
Netværksmøderne holdes ugentligt, se aktivitetskalender.

 

Deltag i gruppernes arbejde

Grupperne er foreningens livsnerve. Målet er at få så mange medlemmer som muligt i arbejde. Se nærmere under de enkelte gruppers beskrivelser, så du kan vælge, hvilken gruppe du vil arbejde i.

  • Virksomhedsgruppen opsøger virksomhederne for at skaffe jobs.
  • Kontorgruppen passer telefonen, sender jobopslag og besvarer e-mail m.m.
  • Medlemsgruppen sikrer kontakten til medlemmerne m.v.
  • Nyhedsgruppen skriver og udsender foreningens nyhedsbreve
  • IT-gruppen sørger for back-up af netværkets IT-udstyr og støtter netværkets aktiviteter.

Interne oplysninger som referater, gruppernes arbejde m.m. kan ses, når du er logget på de interne sider.

 

Kontingent

Det årlige kontingent er 300 kr.