Den indtastede webadresse kunne ikke genkendes.

Kan du ikke finde hvad du søger? Du er velkommen til at kontakte os eller fortsat navigere på vores hjemmeside.

Kørselsvejlejledning

Senior Erhverv Vendsyssel er sammen med 23 andre netværk med i Senior Erhverv Danmark.

Du kan besøge de enkelte netværk ved at klikke på kortet.

Netværkene er selvstændige enheder, der inspirerer hinanden på regionale og landsdækkende seminarer.

Vi finansieres via midler fra Satspuljen - og administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet.

De 23 netværk har samlet godt 1200 aktive medlemmer.

Senior Erhverv Vendsyssel - Er en upolitisk netværk for aktive ledige og jobsøgende over 50 år tilmeldt AF.

Senior Erhverv Vendsyssel er en af 23 selvstændige Netværk i Senior Erhverv Danmark, der dækker hele landet.

Senior Erhverv Vendsyssel samarbejder med alle landets øvrige netværk og Specielt med de andre SE - netværk i Nordjylland - Senior Erhverv Thy-Mors og Senior Erhverv Nordjylland - i Region Nordjylland

Senior Erhverv Vendsyssel har pt knap 45 aktive medlemmer, der arbejder i følgende arbejdsgrupper:

- Medlemsgruppen, Der varetager driften af netværkets kontor samt TAGER hånd om nye medlemmer

- IT-gruppen, Der vedligeholder netværkets hjemmeside og IT-værktøjer.

- Virksomhedsgruppen, der opsøger virksomheder i netværkets dækningsområde til at afdække behovet for arbejdskraft

- Endvidere har Senior Erhverv Vendsyssel en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der varetager netværkets overordnede planlægnings - og strategiarbejde.

 

Senior Erhverv Vendsyssel lukker pr.31-12-17.
Vi har derfor begrænset åbning på kontoret

 

Kontortid: Tirsdag  09.00 - 12.00

Bispensgade 95, 9800 Hjørring 

Indgang overfor INGO Benzin, på Bispevænget.