Her er en ny artikel.

 

Der var åbent hus i Senior Erhverv i Køge tirsdag den 6. oktober.

Der var et fint fremmøde af interesserede. På dagen blev der indmeldt 1, mens de øvrige stadig overvejer.

 

SERA Køge

 

Nåede du ikke at komme på dagen er du velkommen til at kigge forbi. Mandage mellem 10.30 og 13.30 vil der være nogen til at tage imod dig og svare på spørgsmål. Der er altid en kop kaffe eller te.

Vi er fortsat opmærksomme på smittefare, så vi holder afstand og bruger håndsprit.

Passer mandag ikke i dine planer kan du aftalen en anden dag på telefon 11 22 33 44.

 

I Senior Erhverv kan du få hjælp til at skrive CV og ansøgning. Aktiviteterne er opdelt i mindre grupper. Der er grupper der tager sig af PR, virksomhedsbesøg, alt omkring medlemmer og økonomi. Du kan fortsætte med at anvende dine kompetencer eller du kan prøve noget nyt.

 

På gensyn

 

 

 

Privatlivspolitik for netværksforening Senior Erhverv Sjælland Øst

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 5. maj 2019

Senior Erhverv Sjælland Øst dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi som seniornetværk kun behandler personoplysninger til bestemte formål og det sker ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Senior Erhverv Sjælland Øst er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Ansvarlig: Senior Erhverv Sjælland Øst

Adresse: Astersvej 23 E, 4600 Køge

CVR nr.: 30063376

Telefonnr.: 56 66 35 44

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.seniorerhvervdanmark.dk/sjaellandoest

Behandling af personoplysninger

Senior Erhverv Sjælland Øst indsamler og behandler oplysninger om virksomheder som en del af vores lovbestemte virke med at etablere kontakt mellem virksomheder med jobåbninger og netværkets medlemmer. Oplysningerne hentes via en søgefacilitet fra det centrale virksomhedsregister, som alle har adgang til. Virksomhederne er primært virksomheder med adresse i følgende kommuner: Køge, Stevns, Roskilde, Solrød og Greve.

Det drejer sig om virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., P-nr., mailadresse og telefonnummer.

Oplysningerne indsamles for at kunne danne lister efter hvilke vi besøger virksomheder.

Ved besøg hos virksomheden aftales det, om vi fremover må sende nyhedsbreve og lignende til virksomheden. Her kan en alternativ og måske personlig mailadresse og kontakttelefon aftales.

De registrerede individuelle oplysninger gemmes og behandles indtil virksomheden ophører eller virksomheden eller medarbejderen frabeder sig henvendelser.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website og kan udleveres ved henvendelse til netværksforeningen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Denne version er udarbejdet den 5. maj 2019

Aktiviteter

Senior Erhverv Sjælland Øst er et af de første frivillige jobsøgningsnetværk under navnet Senior Erhverv der blev startet, og vi kunne i 2017 fejre 15 års fødselsdag. Vores område dækker kommunerne Køge, Roskilde, Solrød, Greve, og Stevns.

Vores mål er – dengang som nu – at få jobsøgende borgere over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet. Alle medlemmer yder en frivillig indsats med at passe kontoret på Astersvej, tage imod nye medlemmer, ordne regnskabet og sørge for diverse medlems- og PR-aktiviteter.

Medlemmerne i vores virksomhedsgruppe besøger hver uge en lang række virksomheder i vores område og gør opmærksom på vores eksistens. Vi fortæller virksomhederne om muligheden for at få adgang til vore medlemmers CV-data, hvor de så ganske gratis kan søge efter nye medarbejdere.

Netværket giver også gode muligheder for at mødes med ligesindede og sparre omkring ansøgninger og jobsøgningsproces. Når der ikke lige er netværksopgaver, der skal løses, kan medlemmerne bruge kontorets PC’er/printer til egen jobansøgninger, tjekke stillingsopslag, etc.

Senior Erhverv Sjælland Øst har p.t. ca. 35 aktive medlemmer, og i 2018 fik ca. 75 % af vores medlemmer nyt job. Der er således en stor omsætningshastighed, så vi er hele tiden ude for at få nye medlemmer. Vi deltager f.eks. på forskellige jobmesser, torvedage o. lign. samt samarbejder med jobcentrene og a-kasserne.

Astersvej 23E, 4600 Køge

Facade okt 2020

For at komme dertil, så tag linie 102A fra Køge Station mod Herfølge / Præstø.
Stå af ved Primulavej.
Gå ca. 50 meter tilbage ad Vordingborgvej og ind gennem passagen i hegnet. Her ser du en gul bygning. Gå højre rundt og helt frem til fjerneste dør i bygningen. Det er vores hoveddør.

 Om Senior Erhverv (Sjælland Øst)

- Vi er et netværk af frivillige
jobsøgende seniorer, flexjobber, efterlønnere, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre,

der ønsker at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vores vigtigste mål
er at skaffe vores medlemmer ordinære jobs på arbejdsmarkedet.

Vi er landsdækkende
med 22 lokale netværk med tilsammen ca. 2000 medlemmer.

- Vi modtager statslige satspuljemidler
støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

- Vi samarbejder med virksomheder
jobcentre, anden aktører, kommuner, erhvervsforeninger etc. og markedsfører vores medlemmers kompetencer.

- Vi tilbyder vores medlemmer
hjælp til selvhjælp ved jobsøgning.

- Vores medlemmers frivillige ulønnede indsats
styrer vores aktiviteter ved hjælp til selvhjælp princippet til jobsøgning og jobskabelse og yder en ekstraordinær indsats for at få job.

- Vi deler viden og udveksler erfaringer
for på den måde at øge og vedligeholde vores medlemmers faglige og sociale kompetencer.

- Vores brede netværk
er en særdeles god mulighed for at skabe nye jobmuligheder. Mere end 50% af alle vores medlemmer kommer nemlig i arbejde hvert år.

Senior Erhverv Sjælland Øst's formål:

- At genplacere ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

- At synliggøre medlemmernes kompetencer overfor erhvervsliv, stat, region og kommuner.

- At klarlægge og medvirke til opgradering af medlemmernes kvalifikationer, så de tilfredsstiller arbejdsmarkedets krav.

- At giver medlemmerne et stærkt netværk med bred viden og support til effektivisering af jobsøgningen gennem netværket.

- At ændre arbejdsgivernes holdninger til seniorer.