SKEMAER OG BLANKETTER

 

Vi ser gerne at du bruger Senior Erhverv Nordsjælland så meget som muligt!

Husk timesedler for "selv-aktiveringstimerne" min. 10 timer/måned, og løbende kommunikation med kontoret.

Giv jævnligt kontoret besked om din medlemsstatus - og giv venligst besked ved fravær til planlagte møder i din gruppe.

Kørsels- og rejseafregning 2020  km takst 2020 = 1,96 kr/km

Timeregistreringsskema 2020 

 

 Banner 2xlogo computer blyanter

 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER


Det landsdækkende netværk Senior Erhverv Danmark blev stiftet sidst i 90 erne. Der er 22 selvstændige netværk, hvor Nordsjælland er det ene. Vi modtager støtte fra det offentlige gennem SATS puljemidler, som folketingets partier aftaler indbyrdes. Vi er sikret finansiering frem til foreløbigt medio 2022.

Vi holder intromøder mandage, onsdage og fredage. Ring til kontoret og aftal tidspunkt på tlf.: 49 17 77 50.

____________________________________________________ 

Senior Erhverv Nordsjælland er organisatorisk opdelt i
3 hovedgrupper:

Den Interne afdeling – Kontorgruppen

       Overordnet information om indmeldelse

Kontorgruppen modtager potentielle nye medlemmer og giver en grundig introduktion til foreningens arbejde og de forventninger, som foreningen har til medlemmernes bidrag til foreningen.

Kontorgruppen tager sig af administration og økonomi i foreningen herunder medlemsadministration. Henvendelser pr. mail eller telefon til Senior Erhverv Nordsjælland sker som regel også via kontoret. Rapportering og korrespondance til STAR foregår via kontoret. Medlemsmøder og sociale arrangementer tager kontoret sig også af.

Kontorgruppen bemander kontoret med kontorvagter mandag - onsdag – fredag.

IT / Markedsføringsgruppen

Tager sig af næsten alt med vores webside, LinkedIn - div.kurser - brochurer/foldere/annoncer - kontakt til pressen/aviser - planlægger Åbent Hus arrangementer - deltager i udstillinger/messer -vedligeholder vores IT soft/hardware.

Desuden er der mulighed for sparring omkring ansøgning, CV, LinkedIn m.v. 
Gruppen træffes om onsdagen på kontoret. 
Hold øje med eventuelle ændringer i kalenderen.

Den Eksterne afdeling – Virksomhedsgruppen

Virksomhedsgruppen tager sig af kold kanvas – uopfordret virksomhedsbesøg på virksomheder i Nordsjælland via kørehold (primært forbeholdt A1 medlemmer). Efterfølgende sendes en tak-for-besøget mail til virksomheden, og besøget registreres med kontaktpersoner og andre relevante data i virksomhedsdatabasen til brug ved genbesøg.

Virksomhedsgruppen har kontakt til SEN´s 11 Jobcentre, arbejdsmarkedet og erhvervsnetværk i regionen. Der er møder i virksomhedsgruppen hver anden onsdag og virksomhedsbesøg hver anden torsdag. 

  

   

Som medlem bliver du straks tilknyttet en mentor indenfor det område du ønsker at være en del af:  Kontorgruppen, virksomhedsgruppen eller IT og marketing.  Dette for at sørge for en grundig indføring i arbejdet og sikre et godt fundament for det nye medlems engagement.

Efter en indmeldelse bliver man registreret som enten:

A1 medlem = jobsøgende underlagt et Jobcenter med krav om jobansøgninger.
eller
A2 medlem = jobsøgende af lyst som ikke er underlagt Jobcenter, kan eks. være pensionist der ønsker at blive på arbejdsmarkedet.
B medlem = medlem kommet i arbejde. Man kan om ønsket fortsætte som passivt medlem uden CV.

Vi arbejder alle ulønnet og som frivillige (B medlemmer undtaget). Som medlem i Senior Erhverv Nordsjælland skal du bidrage med 10 aktive timer pr. måned i foreningsarbejdet. Det kan ske ved deltagelse i en eller flere af de ovennævnte grupper, eller ved besøg på kontoret hvor du bruger tiden på sparring, ansøgninger, CV, LinkedIn m.v.  

Det anbefales, at du så hurtigt som muligt efter indmeldelse tager med virksomhedsgruppen på virksomhedsbesøg – for at få et indtryk af arbejde og engagement.

Ved indmeldelse skal der indbetales et kontingent på 250,00 kr. Enten ved bankoverførsel til konto AL : 5357-0244003 eller med MobilPay - kode 52653.

Medlemmernes indbetalte kontingent bruges udelukkende til sociale arrangementer for netværkets medlemmer.

SEN logo netværk

ØVRIGE AFDELINGER I SENIOR ERHVERV 

Senior Erhverv Nordsjælland er et af 22 netværk i Senior Erhverv Danmark.

Du kan besøge de enkelte netværk ved at klikke på Danmarkskortet. Netværkene er selvstændige enheder, der inspirerer hinanden på regionale og landsdækkende seminarer.

Besøg også "Senior Erhverv Danmark".

- klik på linket: Senior Erhverv Danmark

 

 

ÅRLIGE ARRANGEMENTER I SENIOR ERHVERV NORDSJÆLLAND

 

Vi har normalt 5 faste arrangementer hvert år.

  •  : I første kvartal afholdes den årlige generalforsamling, senest sidst i marts hvor netværkets bestyrelse hvert år er på valg.
  •  : Hver sommer afholdes en Sommerfest, enten først i juni eller sidst i august først i sep.
  •  : Sidst i november/ først i december afholdes en Julefrokost. år
  •  : Netværket afholder Åbent Hus arrangementer 2 gange årligt i Helsingør. Afholdes forår/efterår, nærmere bekendtgøres
    1spå vores website, i diverse trykte medier med annoncer og pressemeddelelser samt på SEN's LinkedIn profil og Facebook.

 

 

      LINKS

      

 

Vedtægter for Senior Erhverv Nordsjælland 2020

Persondatapolitik

Kørsels- og rejseafregning 2020 

Timeregistreringsskema 2020 

     
 

 

 

               Jobportaler

    

                

 


                                    Vikarbureauer         

   

 

   
         @.job Jobnet Adecco -  www.adecco.dk Telefon 38381250    
Careerjet Job-support Alliance Personaleløsninger – www.alliancepersonale.dk Telefon 45930303  
dk-jobs Jobworld Asap Personaleservice – www.asap-personale.dk  Telefon 43713434  
Freelancer LinkedIn (Senior Erhverv  Nordsjælland)  Assistance – www.assistancehrpartners.dk Telefon 33550090  
IT-Jobbank Lægejob Centrum Personale – https://centrum-personale.dk Telefon 33244080  
Jobbank Ofir Danvikar – www.danvikar.dk Telefon 33143004  
Jobfinder Profiljob Execute.dk – www.execute.dk Telefon 88136136  
Jobfisk SeniorService Hartmanns – www.hartmanns.dk Telefon 70200383   
Jobguide Statsjob JKS – www.jks.dk Telefon 48760750   
Jobindex Stepstone Kelly Services – www.kellyservices.dk  Telefon 33117070   
Job.krak   Peeq – www.peeq.dk Telefon 72207024  
Jobline People in Sync – www.peopleinsync.dk Telefon 70702204   
PersonaleMatch – www.personalematch.dk Telefon 70701828  
      Profil Match www.profilmatch.dk Telefon 33323314    
      Profilpartners www.profilpartners.dk Telefon 43434060    
      Randstad www.randstad.dk Telefon 33930800    
      Rex & Lindeborgh www.rogl.dk Telefon 33111214    
      Stjernepersonale www.stjerne-personale.dk  Telefon 45817722     
      Temp Team www.temp-team.dk Telefon 70100944    
      VikarVagten www.vikarvagten.dk  Telefon 48141436