Persondatapolitik

Personoplysninger er enhver oplysning, der vedrører enidentificeret eller identificerbar levende enkeltperson. Forskellige oplysninger, der sammen kan føre til identifikation af en bestemt person, udgør også personoplysninger. Se link.

Persondatapolitik 2020

 

Virksomhedsbrochure

 

Senior Erhverv Esbjerg er støttet af statslige puljemidler gennem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vores hovedformål er at aktivere medlemmer til jobsøgnings-selvhjælp i forhold til arbejdsmarkedet. Det gøres bedst i flok og gennem samarbejde med Jobcentrene i Esbjerg, Varde og Billund, med et bindeled til erhvervslivet i de tre  kommuner.

Alle interesserede arbejdsgivere kan søge efter ledig arbejdskraft i vores cv-database, eller kan kontakte os med  specifikke forespørgsler. Da det er en service for både arbejdsgivere og vores medlemmer (win-win-situation) koster det ikke arbejdsgiverne noget at søge blandt vores medlemmer.

 

 

 

Virksomhedsservicegruppen

 

Gruppen planlægger og udfører det opsøgende arbejde overfor erhvervslivet i lokalområde.

De besøger virksomheder i 24 omkringliggende postnumre samt deltager i arrangementer hos Erhvervsforeninger og jobcentre.

Medio september 2019 har vi aftaler med ca. 670 virksomheder, der har sagt ja til med jævne mellemrum at høre fra os.

Formålet er at udbrede kendskabet til Senior Erhverv og virksomhedernes mulighed for "hurtigt - nemt - og gratis" at finde deres kommende medarbejder i vores CV-katalog.

Virksomhedsservicegruppen holder 1-2 møder om måneden - undtagen juli og december.

 

 

PR-gruppen

 

PR-gruppen varetager primært den eksterne forbindelse til arbejdsmarkedets parter, nye virksomhedskontakter og nye områder med medlemspotentiale.

  • udvikler informations- og kampagnemateriale til synliggørelse af Esbjerg Senior Erhverv
  • afholder for nuværende møder med Medlemsservicegruppen
  • udfærdiger pressemeddelelser

PR-gruppen holder møder med medlemsservicegruppen.

Medlemsservicegruppen    

Medlemsservicegruppen varetager alt vedrørende medlemmer f.eks:

  • Tiltag for at hverve nye medlemmer
  • Lokale introkurser for nye medlemmer
  • Åbent hus-arrangementer forår og efterår  
  • Workshops
  • Kurser
  • Foredrag
  • Socialt samvær

Senior Erhverv Esbjerg samarbejder med Jobcentrene i Esbjerg og Varde kommune,
10 A-kasser samt erhvervsforeningerne i Esbjerg og Varde.

Medlemsservicegruppen holder 1-2 møder pr. måned - undtagen juli og december.

 

 

Læs mere …