BESKRIVELSE AF GRUPPERNE I SENIOR ERHVERV AARHUS

Når du deltager i Senior Erhvervs netværk, får du kontakt til mange ligestillede, som kan hjælpe hinanden i arbejde og med det at være jobsøgende. Du får udvidet dit netværk og får inspiration til din jobsøgning.

Jo mere du deltager i gruppernes arbejde, jo større bliver dit netværk og mulighederne for at komme i job.

Vi har følgende grupper. Tryk på navnet for at se en beskrivelse af gruppen.

Hjemmesidegruppen

IT gruppen

Kontorgruppen

Medlemsgruppen

Nyhedsgruppen

Virksomhedsgruppen
HJEMMESIDEGRUPPEN

Hjemmesidegruppen arbejder med lay-out, tekster og funktionaliteter knyttet til Senior Erhverv Aarhus' hjemmeside. Det sker inden for rammerne af en fælles landsdækkende strategi, hvis formål er fælles synlighed, der styrker Senior Erhverv gennem genkendelighed på tværs af Senior Erhverv Danmarks hjemmeside og de 23 netværks hjemmesider.

Hjemmesidegruppens vigtigste arbejdsopgaver:

 • Ajourføre kalenderen
 • Indsætte nyheder
 • Sikre at hjemmesiden altid fungerer hensigtsmæssigt
 • medvirke til administration af intranet
 • Indhente informationer fra bestyrelse og medlemmer til offentliggørelse

Vi lægger vægt på den enkle redigering, så andre let kan overtage. Redigeringen sker i Joomla.

Interesserede opfordres til at møde op. Der er også brug for andre kompetencer end flair for at håndtere Joomla, og du er velkommen til blot at kikke ind for at se, om det er noget for dig. Vi har altid brug for kvalificeret kritik, gode ideer og en ny synsvinkel på vores hjemmeside.

Gruppen mødes mandag i ulige uger (se kalender) for at diskutere, planlægge og implementere forbedringer i hjemmesidens udseende og indhold.

Til toppen

 IT-GRUPPEN

IT-gruppen sikrer, at Senior Erhvervs IT-systemer er opdaterede og tilpasset netværkets behov.
Derudover giver gruppen hjælp til netværkets andre grupper og medlemmer i IT-spørgsmål. Da vi er interesserede i, at brugerne tages med på råd, er ikke-IT-kyndige også velkomne i IT-gruppen.

IT-gruppens vigtigste opgaver er:

 • Funktionsdygtigt netværk
 • Opdatering af udstyr
 • Backup af data
 • Rådgivning til grupper og medlemmer
 • Sikring af systemernes brugervenlighed
 • Skriftlig dokumentation af IT-netværket, programmer, koder, m.v.

Til toppen

 
KONTORGRUPPEN

Kontorgruppen er vores ansigt udadtil. Gruppen har ansvaret for at besvare telefon og mails i kontorets åbningstid.

Derudover modtager kontoret stillingsopslag fra lokale arbejdsgivere og videresender disse til medlemmerne.

Du kan deltage uden forudsætninger; men du kan få indsigt i forskellige IT-kontorprogrammer.

Kontorets arbejdsopgaver er:

 • Ansvaret for, at kontoret er bemandet i den daglige åbningstid
 • Telefonopkald og e-mails besvares
 • Jobtilbud til medlemmer videresendes
 • Vejledning af nye medlemmer ved hjælp af checklister
 • Praktiske opgaver

Til toppen 

 MEDLEMSGRUPPEN
Kontakten til Senior Erhvervs medlemmer vedligeholdes og udbygges af Medlemsgruppen.
Det sker gennem personlige kontakter og info-møder for nye medlemmer. Gruppen tilbyder møder/kurser om aktuelle emner - f.eks. Excel, LinkedIn, jobsøgning og orientering om lovregler.

De vigtigste opgaver for medlemsgruppen er:

 • Informationsmøder for nye medlemmer (se næste møde i kalenderen)
 • Åbent hus arrangementer
 • Kontakt til potentielle medlemmer
 • Medlemsmøder
 • Distribution af brochurer til biblioteker, jobcentre, m.v.
 • Hjælp til udformning og indtastning af CV

Til toppen NYHEDSGRUPPEN
Gruppen skriver og redigerer Senior Erhvervs nyhedsbrev til virksomheder og et medlemsblad.

Udsendelsen af begge blade sker elektronisk ved hjælp af MailChimp.

Gruppens arbejde:
Gruppens medlemmer opsøger aktuelle emner, skriver og videreformidler disse til netværket og virksomhederne.

Gruppens medlemmer er heldigvis kommet i arbejde. Men det betyder, at gruppen i øjeblikket ikke er aktiv.

Til toppen 
 
VIRKSOMHEDSGRUPPEN 
Denne gruppe opsøger lokale virksomheder for at anbefale vore medlemmer og anviser brug af Senior Erhvervs CV-katalog, hvor medlemmernes CV'er er indlagt.
Samtidig opfordres virksomheden til at indsende stillingsopslag til Senior Erhverv. Dette er gratis for virksomhederne.

Under besøget får gruppen oplysninger om virksomheden og eventuelle jobmuligheder, som efterfølgende synliggøres for medlemmerne i jobdatabasen. Samtidig giver vi virksomheden mulighed for at få tilsendt vores nyhedsbrev.

De vigtigste opgaver i gruppen er følgende:

 • Forberede virksomhedsbesøg
 • Udbrede kendskabet om Senior Erhverv til så mange virksomheder som muligt
 • Ajourføre jobdatabasen
 • Vejledning til virksomhederne om brug af CV-databasen
 • Orientere medlemmerne på netværksmøderne
 • Følge op på modtagne stillingsopslag og andre aftaler

Til toppen 

                        LINKS

Vil du gerne findes af en arbejdsgiver?

 • Deltag i netværkets aktiviteter, så du kan bruge Senior Erhvervs faciliteter og komme i kontakt med arbejdsgiverne.
 • Læg dit CV ind i databasen
 • Få hjælp til dit CV eller din ansøgning
 • Kom til netværksmøderne og få ideer til jobsøgning

 

Deltag i grupperne

Grupperne er foreningens livsnerve. Målet er at få så mange medlemmer i arbejde som muligt. Se nærmere under de enkelte gruppers beskrivelser, så du kan vælge hvilken gruppe du vil arbejde i.

 • Virksomhedsgruppen opsøger virksomhederne for at skaffe jobs Kontorgruppen passer telefonen, sender jobopslag og besvarer e-mail m.m.
 • Medlemsgruppen sikrer kontakten til medlemmerne m.v.
 • Nyhedsgruppen skriver og udsender foreningens nyhedsbreve
 • Bestyrelsen støtter netværkets aktiviteter