ARTIKLER, DER KAN HAVE DIN INTERESSE SOM JOBSØGENDE
Artiklerne er offentliggjort på andre medietryk på navnet og du bliver vist hen til artiklen.


Har du en artikel, du vil dele med de øvrige medlemmer i netværket, så send den eller et link til kontoret med anmodning om, at den ønskes udgivet på hjemmesiden.

25. sep 2019 Uddannelse for livet - hele livet. Se artiklen fra 3Fbladet her...
23. sep 2019 Fagbladet3F - Ledige føler sig mast af systemet. læs mere ...
3. sep 2019 Konsekvens af at tage vikararbejde på færre timer/lavere lønsats
29. aug 2019 Arbejdsgiverne har fået lettere ved at finde folk. Læs artiklen fra Finans her..
25. aug. 2019 Få kilometerpenge når du er til jobsamtale - regler findes på jobnet
29. Jul. 2019 Tag jer sammen arbejdsgivere ansæt nogle seniorer - Jyllandsposten
29. Jun. 2019 19 eksempler på hvordan du beskriver dine kompetancer
  6. jun. 2019 Det skal du sige, når du ringer uopfordret til en virksomhed
  6. jun. 2019  Uopfordret Ansøgning - 30 kaffemøder
  6. jun. 2019 Uopfordret jobsøgning i Praksis-Ballisager


Økonomi

Senior Erhverv modtager økonomisk støtte fra staten gennem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Heraf får Senior Erhverv Aarhus ca. 220.000 kr. årligt til jobformidling og drift af kontor. Støtten suppleres med medlemskontingent på 300 kr. om året. Betingelse for statsstøtte til et Senior Erhverv netværk er frivillig indsats fra jobsøgende medlemmer af værdi svarende til mindst det udbetalte støttebeløb pr. forening.
Hvert lokalt Senior Erhverv netværk skal over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dokumentere medlemstal bestående af ledigregistrerede  50+ og andre seniorer, som tilkendegiver at være jobsøgende. Medlemskab uden formelle krav til jobsøgning er muligt.

 

Kørselsgodtgørelse

Grundlaget for retningslinjerne om kørselsgodtgørelse kan findes på Senior Erhverv Danmarks hjemmeside. I denne  gøres det klart, at der ikke ydes tilskud til et medlems private kørsel til og fra netværkets adresse som følge af medlemskab af netværket.

Medlemmers kørselsudgifter i forbindelse med almindelig deltagelse i netværkets aktiviteter,  fx hjælper hinanden i grupper, deltager i arrangementer af social karakter, kan således ikke finansieres af puljemidler.

Disse er også gældende for Senior Erhverv Aarhus.

Bestyrelsen er underlagt disse regler og Senior Erhverv Aarhus kan derfor ikke give kørselsgodtgørelse for transport/kørsel mellem egen bopæl og Senior Erhvervs  Aarhus adresse.

Regler for kørselsgodtgørelse:

 ”Hovedreglen er at kørsel til SEAA´s kontor IKKE GIVER kørselsgodtgørelse, mens kørsel ud fra SEAA´s kontor til kunder/kurser/arrangementer og lignende som udgangspunkt GIVER kørselsgodtgørelse.

Al kørsel, der berettiger til kørselsgodtgørelse, skal godkendes og attesteres af tovholderen

Tovholders egen kørsel skal godkendes af kasseren eller et medlem af bestyrelsen.

Kørselsgodtgørelse ydes i nedennævnte tilfælde:

  • Besøg/møder med virksomheder
  • Diverse møder i Senior Erhvervs netværk
  • Deltagelse i Senior Erhverv kurser
  • Møder med samarbejdspartnere (erhvervs- & jobcentre, kommuner m.v.)
  • Virksomhedsgruppens virksomhedsbesøg
  • Andet, såsom transport i forbindelse med åbent hus eller Fest for Fyrrede – aftales/godkendes af tovholder eller bestyrelsen.

KM-satsen svarer til Skats laveste takst for befordringsgodtgørelse.

Udfyld ”skema til kørselsafregning” underskriv det og mail/aflever det til kontoret, som så sørger for de nødvendige underskrifter til godkendelse inden betaling gennemføres.

Skema til kørselsafregning 

Udlægsrefusion

Brug denne blanket, når du søger refusion for udlæg til udgifter, der dækkes af netværket.
Når blanketten er udfyldt, underskrevet og godkendt / attesteret, afleveres den sammen med bilag / faktura til kontorvagten.
Kontorvagten scanner blanket og bilag, fremsender til kassereren, som herefter overfører beløbet til din konto.

Skema til Udlægsrefusion

Timesedler

Medlemmernes aktivitetstimer er en del af det økonomiske grundlag for Senior Erhvervs virksomhed.  Senior Erhverv Aarhus modtager et kontant økonomisk tilskud fra den statslige Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering.  Dette tilskud er betinget af, at medlemmer leverer et antal timer, der ganget med dagpengesatsen mindst udgør samme beløb som tilskuddet.

Derfor er det vigtigt, at du udfylder månedlig timeseddel med det antal timer, du er aktiv i netværket. Aktive timer kan løbende registreres i mappe på kontoret. Eller indføres i Skema til Timeregistrering downloadet til egen pc.

Ved hver måneds udgang opgør du de registrerede/indførte aktive timer. Timeopgørelsen afleveres på kontoret eller sendes på 'Skema til Timeregistrering' til kontoret på emailadressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Få vejledning på kontoret, hvis du er i tvivl.